سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسا قندهاری – استادیار دانشگاه اصفهان
محمد خیاط خوشدوز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
فهیمه عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

باتوجه به اهمیت مساله انتخاب تامین کننده درزنجیره تولید یکی ازمسائل مهم مطرح دراین بخش زمانی شکل میگیرد که تامین کننده دارای محدودیت درتامین نیازهای شرکت یا کارخانه باشد بیشترخطهای تولیددرصنعت توانایی تولید همزمان چندمحصول را ندارند و اگر بخواهند تولید کنند باید کاربری خط تولید خود را تغییر دهند و این برای تامین کننده زمان و هزینه دربردارد وقتی یک تامین کننده برای تامین چند ماده اولیه کاندید شود با مشکلی که بیان شدروبرو می شویم برای حل این مشکل دیده شده به خصوص درصنعت سنگ این ایده نواورانه داده شد که با استفاده ازوزنهای بدست آمده ازروشهای انتخاب به عنوان مثال تحلیل سلسله مراتبی و قرار دادن این وزن ها درجدول روشهای تخصیص منابع به عنوان مثال الگوریتم مجارستانی هرماده اولیه را به یک تامین کننده تخصیص داد تا به بیشترین سودممکن دست پیدا کنیم