سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید شیرخانلو – مرکز تحقیقات سلامت کارومحیط پژوهشکده سلامت صنعت نفت ایران
محمدجواد کیان –
محمدعلی فلاح مهرجردی –
فرخ افتخار –

چکیده:

جیوه یکی ازعناصری است که به عنوان کاتالیست درواحدکلرآلکالین پتروشیمی به کارمیرود بخارات جیوه وارد هوای محیط کار شده و سلامت کارکنان را به خطر می اندازد دراین تحقیق برای حذف بخارات جیوه ازنانوذرات کربن برپایه پلاتین با قابلیت های ارزشمند مانند جذب جیوه بالا استفاده مکرر سبک وکوچک استفاده شدها ست شرایط کار این جاذب بهینه شده و اثرپارامترهای مختلف برروی آن مورد بررسی قرارگرفته است همچنین برای پایش جیوه درفاز ساکن نانوذره از دستگاه طیف سنجی اتمی با بخار سرد CV-AAS استفاده شدها ست حدمجاز بخارات جیوه دراتمسفر محیط درسیستم ایمنی بهداشت جهانی میزان ۰٫۰۵ میلی گرم برمترمکعب می باشد که با استفاده از جاذب نانودریک پایلوت یک مترمکعبی به ۰٫۰۰۲۵ میل یگرم برمترمکعب کاهش می یابد تصویرSEM از نانورذات کربن – پلاتین به دام افتادن جیوه را اثبات می نماید.