سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حیدر طایفه رضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه
قبله علی فرمانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه

چکیده:

دو روش اعمال کم آبیاری برروی گندم ۸ رقم و کلزا ۳ رقم مدت دو سال زراعی از پاییز ۸۳ تا تابستان ۸۵ با طرح اماری استرپ بلوک انجام یافت در ازمایشات اول و دوم ارقام گندم عبارت از زرین سرداری ، سبلان ، سهند ، دوروم، آذر ۲ ، الوند و شهریار و در آزمایشات سوم و چهارم ارقام کلزا عبارت از اکاپی ، الیت و میلنا بودند در ازمایشات اول و سوم ۸ سطح تیمار مقدار آب با نمادهای IPI تا IP8 شامل ۱۰۰، ۱۲۰ ، ۱۱۰ ، ۹۰ ، ۸۰ ، ۷۰ ، ۶۰ ، ۵۰ درصد نسبت به نیاز آبی خالص و در ازمایشات دوم و چهارم ۸ سطح تیمار تعداد نوبت آبیاری با نمادهای III تا II8 از ۱ تا ۷ نوبت آبیاری بودند در ازمایشات گندم در مقایسه WUE در روش IP سطوح ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از بقیه بیشتر بودند در روش WUE,II در سطح II6 بیشتر از بقیه بود حداکثر سود شبکه در روش IPدر سطح ۱۰۰ درصد بود درحالیکه حداکثر سود در روش II مربوط به II6 است سود شبکه در اثر متقابل II6 دررقم آذر ۲ با ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال در کلاس A جای گرفت در ازمایشات کلزا در روش IP در مقایسه WUE سطوح ۷۰ تا ۱۰۰ درصد درکلاس A قرارگرفتند.