سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد جزینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
ابوذر راوندی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محسن رفیعی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمحمد کاظم زاده – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

کنترل الکترونیکی شبکه های برق تنها زمانی مفید واقع می گردد که تجهیزات اعمال کننده آن نیز با همان سرعت فرمان ، اعمال گردد. شبکه برق با وسعت و گستردگی زیاد خود، در معرض بروز حوادث متعددی قرار دارد که بدترین نوع آنها، منجر به اتصالکوتاه و جریانهای خطا می گردد. برای رفع خطا ، نزدیکترین کلید یا همان بریکر)دژنکتور( به محل بروز خطا، قسمت معیوب شبکه را فورا قطع می نماید. هر چه اینزمان قطع کوتاهتر گردد، پایداری تاسیسات الکتریکی شبکه و کیفیت توان برق مصرف کنندگان حفظ و بهبود می یابد.. اما برای بهینه شدن عملکرد تجهیزات قطع کننده مدار وهمچنین تسریع در عملکرد جدا کننده های شبکه)سکسیونر(، بایستی مواد جدید و موثر بکار گیری گردد. در این مقاله نقش فناوری نانو در رشد و توسعه کلید های قابل قطع در زمان اتصال کوتاه و رخ داد خطا در شبکه توزیع برق بررسی می گردد. و تاثیر آن بر قابلیت اطمینان و پایداری دینامیکی شبکه برق تاکید می گردد