سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم خانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پیمان معلم – دانشیار گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
علی داوری – استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

یک دسته از مسائل مورد مطالعه در پردازش تصویر، حذف نویز است. در فرآیند نویززدایی، حفظ لبه های تصویر، همواره دارای اهمیت بوده است که در این مورد مدل های خطی ارائه شده، چندان موفق نبوده اند. در مقابل، مدل های غیرخطی مانند فیلتر انتشار ناهمسانگرد، موفقیت بیشتری در حفظ لبه های تصویر کسب کرده اند. این فیلتر بر پایه حل عددی دنباله ای از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیرخطی بنا شده است. از آنجا که پیاده سازی فیلتر بیان شده، در یک روند تکراری صورت می گیرد، دو مشکل عمده در این رابطه وجود دارد. حجم محاسبات این روش بسیار سنگین بوده که درنتیجه زمان اجرای طولانی را به دنبال دارد. از طرفی تعیین زمان توقف تکرار، مشکل دوم در پیاده سازی این فیلتر است. در این مقاله تغییراتی در اجرای الگوریتم به منظور افزایش سرعت و سادگی ایجاد می شود. آزمایش های انجام شده نشان می دهند که در عین حال PSNR روش پیشنهادی بهبود اندکی می یابد.