سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزیز همایونی راد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علو
محمدسعید یارمند – استادیار گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکده بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشا
محمدرضا احسانی – استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورز
اصلان عزیزی – استادیار مرکز تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، کرج.

چکیده:

بستنی سین بیوتیک حاوی یک درصد نشاسته مقاوم به عنوان پر یبیوتیک و دو گونه از باکتری های اسید لاکتیک به نام لاکتوباسیلوس کازئی وبیفیدوباکتریوم لاکتیس به عنوان پروبیوتیک با استفاده از روش های مرسوم بستنی سازی تولید گردیده و سپس زنده مانی دو گونه مذکور در دو حالت آزادو ریزپوشانی شده در طول ۶ ماه نگهداری محصول در دمای -۲۰°C مورد بررسی قرار گرفت . ریزپوشانی دو گونه مذکور در دانک هایی از جنس آلژینات کلسیم در ترکیب با نشاشته مقاوم منجر به افزایش ۳۰ درصدی در زندهمانی باکتریها گردید. به طوری که پس از دو ماه تعداد پروبیوتیکهای زنده در هر گرم از بستنی فراویژه بالاتر از ۱۰۹ عدد بود که به مراتب بیشتر از تعداد توصیه شده از سوی فدراسیون بینالمللی لبنیات ( ۱۰۷ ) است.