سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدامیرعلی انوار – دستیاران دکترای تخصصی ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی واحد علوم تحقیقا
عباسعلی مطلبی – عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
علیرضا مختاری – کارشناس ارشد دانشگاه تهران
حامد اهری – دستیاران دکترای تخصصی ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی واحد علوم تحقیقا

چکیده:

استفادها ز فناوریهای نوین درصنایع غذایی رویکرد جدیدی است که بسیار مورد توجه قرارگرفته است بی شک روی اوردن به فناوریهای نو از جمله فناوری نانو و بیوتکنولوژی می تواند راه گشا بسیاری از مشکلات د رحیطه صنعت غذایی باشد نانوتکنولوژی عبارتست از کنترل یا دستکاری ماده در سطوح اتمی مولکولی یا ماکرومولکولی که در آن جزئی که عملکرد ماده را تحت تاثیر قرار میدهد اندازه ای حدود ۱۰۰ نانومتر یا کمتر دارد در این تحقیق تعداد ۱۲ بسته خاویار ۱۰ گرمی که به ترتیب ۴ بسته در پوششهای عاری از نانو و ۲ بسته در پوششهای ۵ درصد با پایه کلوئیدی و ۲ بسته در پوششهای ۳ درصد با پایه دی اکسید تیتانیم و ۴ بسته در پوششهای نانوی ۲ درصد عاری از نانو مورد بررسی میکروبی قرارگرفتند که بعد از انجام ازمایشات میکروبی و بعد از تهیه گسترش و رنگ امیزی گرم و تشخیص باکتری گرم مثبت به روی محیط بلاد اگار تجدید کشت گردیده و بعد از ۲۴ ساعت و بررسی محیط باکتریها از نظر مرفولوژی بررسی و رنگ امیزی گرم و برای بررسی بیشتر و تعیین نوع باکتری برروی محیطهای اختصاصی برده و کشت گردید.