سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضوانه جنابی – گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
سعید مشکینی – گروه کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی دانشگاه ارومیه
امیر توکمه چی – گروه بیوتکنولوژی و پاتوبیولوژی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از انجام این بررسی مطالعه تاثیر پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پربیوتیک مانان بررشد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی بود برای این منظور تعداد ۷۲۰ قطعه ماهی با وزن ۱۰ ± ۲ گرم از یکی از مزارع پرورشی ارومیه تهیه و به مدت ۱۰ روز با شرایط آزمایشگاهی سازگاری شدند پس از سازگاری ماهیان در شش گروه هرکدام با سه تکرار بصورت تصادفی در ۱۸ حوضچه ۹۰ لیتری تقسیم گردید و درطول مدت سازگاری و آزمایش غذای تجاری FFT1و FFT2 فرادانه فارسان برای تغذیه ماهیان استفاده شد. ماهیان گروه اول به عنوان شاهد انتخاب و فقط با غذای تجاری تغذیه شدند در حالیکه به ترتیب ماهیان گروه دوم با پروبیوتیک به مقدار ۱۰۰gm گروه سوم با پربیوتیک به میزان ۲/۵gr گروه چهارم پربیوتیک به مقدار ۵gr گروه پنجم با پروبیوتیک ۱۰۰gr و پربیوتیک ۲/۵gr و گروه ششم با پروبیوتیک ۱۰۰mg و پربیوتیک ۵gr درهر کیلوگرم غذا مورد تغذیه قرارگرفتند.