سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا خسروشاهی –
مرتضی نجفی نسب –

چکیده:

امروزه استفاده از سیستم های تبرید جذبی به دلیل مصرف انرژی کم ارزش و سازگاری با محیط زیست مورد توجه خاصی قرار گرفته است . برخلاف سیستم های تبرید تراکمی که نیاز به کار محوری و در نتیجه مصرف انرژی با ارزش بالایی دارند در سیستم های تبرید جذبی انرژی مورد نیاز به صورت انرژی گرمایی می باشد در این سیستم ها بدون نیاز به انرژی الکتریسیته از انرژی گرمایی دما پایین مثل انرژی خورشیدی یا گازهای خروجی از موتورها استفاده می شود . در سالهای اخیر سیستم های تبرید جذبی سه اثره و سیستم های تبرید جذبی با استفاده از اجکتور به منظور دستیابی به بازده بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است . در این راستا تحلیل و بررسی ترمودینامیکی انواع سیستم های تبرید جذبی و بالاخص سیستم تبرید جذبی سه اثره با جریان موازی به همراه اجکتور و شبیه سازی آن با استفاده از نرم افزار EES از دیدگاه قوانین اول و دوم ترمودینامیک به منظور افزایش عملکرد سیستم های تبرید جذبی ( اثر تبرید و کارایی ) صورت گرفته است . با مقایسه سیستم تبرید جذبی سه اثره جریان موازی با اجکتور و سیستم تبرید جذبی سه اثره جریان موازی بدون اجکتور ملاحظه می شود که این سیستم ضریب عملکرد بالاتری نسبت به سیستم های تبرید جذبی سه اثره جریان موازی بدون اجکتور دارد .در این مقاله مفاهیمی همچون اگزرژی و بازگشت ناپذیری در مورد اجزاء این سیستم ها مورد بررسی قرارگرفته و همچنین هدف آن نحوه مناسب قرارگیری اجکتور در سیکل تبرید جذبی جهت افزایش راندمان آن سیکل و نیز بررسی و تعیین شرایط کاری مناسب به منظور کاهش عوامل تولید بازگشت ناپذیری سیستم و در نتیجه افزایش بازده قوانین اول و دوم ترمودینامیک می باشد . در متن مقاله تاثیر افزودن اجکتور بر پارامترهای مختلف از قبیل ضریب عملکرد و بازده اگزرژتیکی در سیستم تبرید جذبی سه اثره جریان موازی در حالتسهای با اجکتور و بدون اجکتور مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاکی از این موضوع است که با افزودن اجکتور در محل مناسب سیکل تبرید جذبی در شرایط کاری مختلف میتوان ضریب عملکرد را تا حدود ۱۰ % افزایش داد که این خود موجب افزایش راندمان چیلرهای جذبی با اجکتور نسبت به حالت بدون اجکتور آن می شود . همچنین بکارگیری اجکتور تاثیر بسزایی در کاهش پدیده کریستالیزاسیون در ابزوربر دارد .