سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

احمد ملکی ریزی – ارشد اتاق کنترل ، پتروشیمی بندر امام
فرهاد آقاجری – {e.marghai}@ yahoo.com

چکیده:

قابلیت پیل های سوختی اکسید جامد درترکیب باسیکل های توانی مثل سیکل توربین گاز،سبب شده است که سیستم هیبرید حاصل به عنوان پیشنهادی برای نیروگاه های آینده مد نظر باشد.دراین مقاله،ابتدا یک سیستم هیبرید پیل سوختی اکسید جامد درترکیب با یک سیکل توربین گاز با بازیاب،به عنوان سیستم پایه،درنظر گرفته شده است.از آن جا که بازیافت گرما ازگازهای خروجی توربین گاز جهت تولید بخار وتزریق آن به سیکل توربین گاز یک فناوری شناخته شده افزایش کارآیی می باشد،دراین جا برای افزایش کارآیی سیستم پایه به کار رفته است.با مدل سازی الکتروشیمیایی پیل سوختی ومشخص کردن افت های درون پیل سوختی،ولتاژ پیل سوختی در شرایط کاری متفاوت به دست می آید.سپس از یک تحلیل ترمودینامیکی جهت بررسی ومقایسه عملکرد سیستم پایه وسیستم ارتقا یافته با تزریق بخار، استفاده شده است.نتایج نشان دهنده افزایش ۸۷/۱۷ درصدی درتوان خروجی و۳۱/۱۲ درصدی دربازده گرمایی سیستم پایه می باشد