سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی محمودیان – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیند. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ای
پرویز کلیدری – مدیر تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
فاطمه صادقی – کارشناسی ارشد شیمی فیزیک. واحد حقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
محمد رضایی راد – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایرا

چکیده:

مجتمع تولید آلومینای جاجرم تنها تولید کننده ی پودر آلومینا در ایران می باشد. در این مجتمع انحلال بوکسیت در دمای oC 270 و در غلظت کاستیک gr/lit170 صورت می گیرد. فرآیند های جداسازی گل قرمز، ترسیب هیدروکسید آلومینیوم، فیلتراسیون و تکلیس بعد از مرحله انحلال انجام می شوند. محلول کاستیک رقیق شده بعد از عملیات ترسیب هیدروکسید آلومینیوم جهت تغلیظ به واحد تبخیر ارسال می گردد. در این واحد با افزایش دما، نمک کربنات سدیم جدا و محلول کاستیک تغلیظ شده و از غلظت سود کاستیک gr/lit 140بر حسب Na2O به ۲۴۰ می رسد. حرکت بخار و لیکور در فرآیند تبخیر بصورت ناهمسو بوده و لیکور از درون لوله عبور می نماید. وجود ناخالصی ها باعث تشکیل رسوبات سخت در جداره داخلی لوله ها می شود. تشکیل رسوب باعث کاهش انتقال حرارت، افزایش بار پمپ، افزایش فشار در شل و دما در محلول خروجی و در نتیجه افزایش خوردگی میگردد. در این پروژه مبدل ها در دما و غلظت های مختلف سود و اسید سولفوریک به روش شیمیایی شستشو داده شده، راندمان شستشو و میزان خوردگی در حضور و عدم حضور بازدارنده مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت بهترین حالت شستشو در غلظت ۵٪ اسید سولفوریک در حضور بازدارنده ریفالگان با غلظت ۰٫۱٪ وزنی، دمای °C25 و به مدت ۱ ساعت تعیین گردید. تحقیقات نشان دادند شتشو با دوره های کوتاه مدت بوسیله هیدروکسید سدیم و با دوره های چند ماهه با اسید سولفوریک می تواند مشکل رسوبات این واحد را به نحو چشم گیری کاهش دهد. مقایسه نتایج عملیاتی این پروژه که در واحد سود و تبخیر این مجتمع صورت پذیرفت با روش مکانیکی مرسوم از بازدهی بسیار بالای آن حکایت داشت.