سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید توسل پور – مربی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
امین رضا نقره ابادی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله، انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک محفظه دو بعدی نیمه متخلخل به صورت عددی و با استفاده از روش حجم محدود بررسی شده است. در این شبیه سازی، فرض بر آن است که دیواره های عمودی و بالایی، دما ثابت بوده و دیواره پایینی، قسمتی به صورت عایق و قسمتی از آن در شار حرارتی ثابت میباشد. ناحیه متخلخل بر روی قسمت شار ثابت دیواره پایینی قرار گرفته است. در سطح مشترک سیال- محیط متخلخل از روش نقاط مجازی ۱ جهت اعمال شرط تنش در معادلات مومنتوم و انرژی استفاده شده است. در ناحیه متخلخل برای معادله مومنتوم از مدل گسترش یافته یبریکمن- دارسی- فورچه میر استفاده شده است