سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد گلریز – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استادسازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

حوضچه های رسوبگیر شهری به عنوان یکی از اولین سازه های ورودی در شبکه جمع اوری ابهای سطحی شهری وظیفه ی افزایش کیفیت رواناب حاصل از بارندگی را از طریق جداسازی ثقلی ذرات جامد موجود در جریان به عهده دارند یکی از مهمترین پارامترها در عملکرد صحیح حوضچه ها راندمان رسوبگذاری حوضچه می باشد دراین تحقیق جریان حاوی رسوب در حوضچه با استفاده از یک مدل دو فازی اولری – اولری و به همراه مدل اشفتگی RNG K-e حل شد و سپس مقدار راندمان حوضچه محاسبه گردید نتایج شبیه سازی نشان دادکه پس از مدت زمان کوتاهی مقدار شار ورودی و خروجی رسوب از حوضچه تقریبا باهم برابر می شوند برای افزایش راندمان دراین حوضچه ها محل خروجی های موجود در کف حوضچه تغییر داده شد و سپس حوضچه اصلاح شده با استفاده از مدل عددی شبیه سازی گردید.