سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میثم باقری – کارشناس واحد پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت زغالسنگ کرمان
محمدرضا مقدم – رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت زغالسنگ کرمان
سید مرتضی موسوی راد – کارشناس واحد پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت زغالسنگ کرمان

چکیده:

روش های متعددی برای طراحی الگوی حفاری و انفجار در تونل ها وجود دارد. در این مقاله با استفاده از یکی از این روش ها یعنی روش طراحی الگوی حفاری و انفجار با برش موازی چهار مقطعی براساس روابط نیتر و نوبل که کاربرد بیشتری نسبت به سایر روش های طراحی دارد، جهت طراحی و اجرای الگوی حفاری و انفجار در تونل دسترسی معدن زغال سنگ اشکلی، استفاده شده است. این تونل با طول ۱۲۰ متر و در مدت ۳۸ روز حفر گردید و در مسیر این تونل لایه های ماسه سنگ سخت و مقاوم بطور متناوب قرار گرفته بود که موجب کاهش شدید میزان پیشروی در هر سیکل انفجار می گردید. برای حل این مشکل، الگوی حفاری و انفجار اصلاح گردید و با طراحی و اجرای روش برش موازی چهار مقطعی، متوسط میزان پیشروی در هر سیکل از ۷۵/۰ متر به ۳۵/۱ متر و راندمان حفر تونل از ۵۰ درصد به ۹۰ درصد افزایش یافت. همچنین در مصرف و هزینه مواد منفجره به میزان قابل توجهی صرفه جویی گردید و مدت زمان حفر تونل کاهش یافت. در حفر ۷۰ متر از طول تونل، به میزان ۲/۵۳ درصد در هزینه مربوط به امولایت و چاشنی، به میزان ۳/۴۶ درصد در متراژ حفاری چال انفجاری و به میزان ۷/۴۴ درصد در مدت زمان اجرای پروژه، صرفه جویی گردید.