سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد مقرب طهرانی – مدرس موسسه آموزش عالی نقش جهان
محمدعلی شهبازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
بهزاد بیات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
امین رجبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

یکی ازصنایع بزرگ مصرف کننده انرژی صنعت فولاد است که از صنایع مادر هر کشور محسوب می شود افزایش ظرفیت تولید فولاد هرکشور نشانه رشد و شکوفایی آن کشوراست مدیریت مصرف انرژی در کوه های پیشگرم نورد فولاد علاوه بر اینکه موجب کاهش مصرف سوخت می شود باعث افزایش تولید کاهش هزینه های مربوطه و همچنینکاهش نشر الاینده های زیست محیطی نیز خواهد شد در مقاله حاضر به بررسی کاهش شدت مصرف انرژی و افزایش راندمان در اثر افزایش ظرفیت تولید کوره های پیشگرمنوردگرم شرکت فولاد مبارکه پرداخته ایم نتایج حاصل از تحلیل های عددی و اندازه گیری های عملی د رمدت زمان اندازه گیری را با نتایج مشابه در شرایط طراحی کوره مقایسه علت عدول شرایط موجود از شرایط طراحی را با توجه به نمودارهایترسیم شده آنالیز نموده راهکارها و پیشنهاداتی را جهت برطرف نمودن موانع سیرصعودی روند تولید کاهش هزینه های تولید و بهینه سازی مصرف انرژی بیان نموده ایم.