سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن قربانی – شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا نیروگاه فردوسی مشهد
مجتبی احمدی گل خطمی –

چکیده:

باتوجه به پژوهش و تحقیقات صورت گرفته درطی دوره هشت ماهه برروی سیستم پالس جت درنیروگاه فردوسی و بررسی نتایج حاصله دستاوردهای ارزشمند دراین زمینه حاصل شد که دراین مقاله ارایه می شود دراین راستا روشی جهت کاهش هزینه ها درزمان بازدید و بهره برداری نیروگاه های گازی مورد بررسی قرارگرفت که با به کارگیری از آن میتوان از حداکثرظرفیت تجهیز بهره برد درحالت نرمال سیستم پالس جت به واسطه بالا رفتن میزان گرفتگی فیلترهای ورودی ایراینتک که درزمان درمدار بودن واحد بوجود می آید فعال می شود تا بدین وسیله مانع گرفتگی فیلترها شده و روند افزایش اختلاف فشار کاهش یابد دراین حالت تمیزاکری فیلترها به جهت وجود فشار منفی درقسمت ورودی فیلترها به طول صحیح انجام نمی شود پیشنهادحاصل از این پژوهش این استکه پالس جت درزمان خروج واحد با توجه به عدم وجود فشارمنفی درورودی فیلترها واردمدار شده و باعث تمیزکاری موثر فیلتر ها می شود.