سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز نصیری – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مکانیک
دلیر منبری –
سحر مومنی –

چکیده:

بهینهسازی نیروگاههای بخار با سوختهای فسیلی در همه جای دنیا به منظور افزایش تولید نهایی قدرت مورد توجه قرار دارد. جهت افزایش راندمان نیروگاه های موجود با استفاده از توربین گاز راهکارهای متفاوتی وجود دارد که انتخاب راهکار مطلوب از یک طرف مبتنی بر اندازه وشرایط فنی نیروگاه موجود و از طرف دیگر مبتنی بر شاخصهای سودهی و بازده اقتصادی میباشد. در این تحقیق به بررسی سیکل برایتون با تزریق هوای فشرده و مرطوب جهت افزایش توان و بازده توربین گازی بر مبنای تحلیل انرژی واگزرژی پرداخته شده است. در این سیستم ابتدا هوا توسط یک کمپرسور فشرده شده و پس از رطوبتزنی وارد محفظه احتراق شده است که این مسأله باعث افزایش راندمان سیکل شده است. در ادامه با استفاده از نرمافزارEES به مقایسهی بازده حرارتی و بازده اگزرژی بین سیکل برایتون ساده و سیکل پیشنهادی پرداختهایم و با مقایسه نمودارهای آنها میزان بهبود بازده حرارتی و بازده اگزرژی در نسبتهای فشار، دماهای ورودی و دبیهای مختلف را مشاهده کردهایم. لازم به ذکر است که این روش بیشتر جنبه آزمایشگاهی و تحقیقی دارد