سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ر دروکیتکا – دانشگاه صنعتی برنو
ت فوجتیک – دانشگاه صنعتی برنو
حسین صادق زاده – کارشناس ارشد سازه، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو

چکیده:

امروزه تحقیقات زیادی به روی دوام سازه های ساختمانی و خوردگی بتن در اثر مایعات یا گازهای خورنده انجام میگیرد . نتایج حاکی ازآن است که می توان مقاومت بتن را در برابر عوامل خورنده بوسیله اضافه کردن مواد زائد مناسب یا ترکیباتی که دارای خواص پوزالانی باشند، اضافه کرد. سوالات تحقیق: این مقاله امکان افزایش دوام انواع خاصی از بتن من جمله بتن خود تراکم ، بتن با کارایی بالا و بتن پودرعکس العمل را بوسیله افزودن مواد خام مناسب مثل خاکستر سرباره کوره نیروگاهpower plant fly ash یا ترکیبات دیگر مثل متا – کائولن مورد بررسی قرار می دهد هدف از این تحقیق تعیین، مقایسه و آنالیز اثر خاکستر سرباره کوره نیروگاه و متا – کائولن بر روی بتنهایی است که در مواد خورنده غوطه ورمیباشند. بتن با و بدون استفاده از مواد خام زائد و یا ترکیبات دیگر تهیه گشت . نمونه های بتنی درون مایعات ( روغن SO4 ²ˉ و cl ˉ و یا گازهای۲ SO و CO2 متراکم با درصد رطوبت متفاوت و در محیط بسته ) خورنده نگهداری شد و نمونه های مرجع درون آب نگهداری شدند زمان نگهداری ۳ الی ۶ ماه بود. پس از نگهداری ، نمونه ها با روشهای شیمیایی و مکانیکی آزمایش شدند و شکل ظاهری و حالت خارجی آنها با توجه به ماده خورنده مورد آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج آزمایش بر روی نمونه های شش ماهه حاکی از آن است که می توان دوام بتن را با استفاده از خاکستر سرباره کوره نیروگاه و نیز متا – کائولن افزایش داد . پس از شش ماه تغییر قابل توجهی در خواص مکانیکی و شیمیایی نمونه های حاوی مواد افزودنی رویت نشد ( در معرض مواد خورنده مختلف ). اعلام نظر قطعی در این مرحله در مورد افزایش کارایی بتنهای اصلاح شده ممکن نیست چرا که مدت زمان ۶ماه برای این هدف زمان کمی می باشد. و لکن این تحقیق شروعی برای بررسی های آتی بوده و در آینده نتایج آزمایش بر روی نمونه های ۴ساله ارائه خواهد شد.