سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جابر غضنفری – دانشجو، عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهن
ملیحه مغفوری فرسنگی – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق

چکیده:

دریافت حداکثر توان از سیستمهای فتوولتائیک امری مهم و اساسی در افزایش راندمان این سیستمها است . به دلیل تغییر مشخصه خروجی پنلهای خورشیدی تحت عوامل متعددی همچون تغییرات تابش، دما و اندازه بار متصل به پانل، این سیستمها به ندرت در نقطه ماکزیمم توان کار میکنند. بنابراین ردیابی نقطه ماکزیمم توانMPPT)در افزایش راندمان این سیستمها نقش مهمی را ایفا میکند. روشهای متنوعی به منظور دنبال کردن نقطه بیشینه توان ارائه شدهاند، هر یک از روشهای ارائه شده از نقطه نظر دقت و سرعت ردیابی تحت الشعاع بوده و نتوانستهاند بین دو عامل سرعت و دقت مصالحه ایجاد کنند. در این مقاله علاوه بر بهبود الگوریتم رسانایی افزایشی، جهت ردیابی و استخراججریان نظیر نقطه ماکزیمم توان به عنوان ورودی کنترلر پیش بینMPC)به بهبود مبدل استفاده شدهBoost converterجهت افزایش سرعت انتقال توان ماکزیمم پنل خورشیدی به بار میپردازیم که مقایسه نتایج استفاده از مبدل بهبود یافته این موضوع را تائید میکند. لازم به ذکراست که روش ارائه شده به صورتReal-Time بوده، و نتایج حاصل از شبیه سازی، دقت و سرعت روش ارائه شده را تصدیق خواهد کرد