سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه محمد نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر – گروه کامپیوتر
مهرگان مهدوی – دانشگاه گیلان – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله هدف افزایش دقت یم سامانه توصیه گر د زمینه گردشگری الکترونیکی است. در هسته این سامانه از یک روش ترکیبی استفاده می شود. برای این منظور ، جهت یافتن شباهت بین مشتریان از روش پالایش همکارگونه کالا محور و برای یافتن شباهت ین تورهای مسافرتی از یک نوه روش مبتنی بر محتوی استفاده شده و نتیج حاصا با هم ترکیب می گردند. روش مبتنی بر محتوی برای کشف روابط بین خصوصیات تورها ، قوانین انجمنی را به کار می گیرد . همچنیم برای محاسبه دقت روش ارائه شده از معیار میانگین اشتباه صریح استفاده می شود. سپس برای ارزیابی عملکرد سامانه توصیه گر ارائه شده ، مقدار این معیار در روش ترکیبی با مقدار حاصل از آن در روش پالایش همکار گونه کالا محور مقایسه می گردد.