سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس قائمی بافقی – دانشگاه فردوسی مشهد
حسن شاکری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از چالشها درمدیریت اعتماد محاسبه مقدار اعتماد بین دو موجودیت در شرایطی استکه مبدا تجربه تعامل مستقیم با مقصد را ندارد یک روش متداول برای تخمین میزان اعتماد در این شرایط انتشار اعتماد است به این ترتیب که اعتماد بین دو گره برمبنای اطلاعات دریافتی از گره های واسطه ارزیابی می شود یکی ا زمتداولترین روشها برای این ارزیابی استفاده از راهبرد ضرب مکرر IMS است دراین مقاله راهکاری برای ارتقای دقت راهبرد ضرب مکرر ارایه می کنیم که ابتدا براساس میزان شباهت نظرات دو گره در ارزیابی اعتماد به دیگران اعتماد توصیه بین دو گره را تخمین می زند براساس مقادیر اعتماد توصیه و با استفاده از یک رابطه پیشنهادی جدید مقدار اعتماد انتشاری به صورت اولیه تخمین زده می شود سپس برای رسیدن به دقت بیشتر از الگوریتم ACO استفاده می شود و مورچه ها با حرکت بین گره ها بهترین مسیر از یک مبدا به هر مقصد یعنی مسیری را که دقیق ترین ارزیابی از اعتماد انتشاری را ارایه می کند پیدا می کنند نتایج حاصل از آزمایش و ارزیابی روش پیشنهادی برروی مجموعه داده معروف Advogato نشان میدهد که دقت آن افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به راهبرد ضرب مکرر پایه دارد.