سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا یحیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه فیزیک – دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر حسین احمدخان کردبچه – استادیار – گروه فیزیک – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله تحولات غیرخطی لیزر الکترون ازاد در حضور ویگلر پیچشی که به صورت آدیاباتیک تا یک مقدار ثابت افزایش می یابد و میدان محوری ثابت B0 بررسی می شود. با استفاده از معادلات ماکسول و معادله نیروی لورنتس برای حرکت الکترونها ، یک مجموعه کامل از معادلات غیر خطی به دست آمده و به روش عددی حل ی شود . در این معدلات از تقریب کند تغییر دامنه وعدد موج استفاده میشود . باریکه الکترونی سرد فرض شده و از لغزشهای پالسی چشم پوشی می شود. باری افزایش دامنه اشباع و همچنین کاهش طول اشباع ، بطور همزما از دو مکانیزم دسته بندی اولیه باریکه الکترونی و افزایش عدد موج ویگلر استفاده می کنیم. اندازه میدان محوری B0 تغییر کرده و نتایج برای گروههای I و II با حالتی که B0 غایب است مقایسه می شوند.