سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا اسمعیلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز پیام اعظم ص گروهشیمی
مریم اوتادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
علیرضا فیض بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز پیام اعظم ص گروهشیمی

چکیده:

بسیاری از داروهایی که موردمصرف بسیاریزیادی درانواع بیماریها دارند جزء موادشیمیایی هستند که حلالیت پذیری آنها درمحلولهای آبی داخلبدن کم است بنابراین دسترسی بیولوژیک این داروها بسیار کم است که باعث افزایش مقدار مصرفی انها میشودب رای افزایش حلالیت این داروها می توان از برخی پلیمرها بعنوان پوشش استفاده کرد که ساختار پلیمری آنها باعث افزایش حلالیت پذیری دارو می شوددراین میان می توان از داروهای ایبوپروفن ناپروکسن نام برد که دراین تحقیق از ایبوپروفن بعنوان نمونه استفاده می شود سرعت انحلال جزئی ناشی از حلالیتکم دارو درآب یکی از شناخته شده ترین مشکلاتی است که باید طی توسعه مواد دارویی جدید تحت پوشش قراربگیرد یکی از روشهای افزایش حلالیت داروهای کم محلول در آب تکنیک ESD است این تکنیک شامل ترکیب دو محلول که درفاز آبی و فاز آلی ساخته می شود است فاز آبی و آلی که نقش مهمی را در کاهش اندازه ذرات و حلالیت دارو ایفا می کند مورد بررسی قرارگرفته است هدف از این مطالعه توسعه تکنیک مناسب برای افزایش سرعت انحلال دارو ایبوپروفن که حلالیت ناچیزی درآب دارد می باشد که با پوش ش دهی توسط پلیمر هیدروکسیل پروپییل متیل سلولز HPMC توسط تکنیک ESD انجام شدها ست.