سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا فرهی – زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
ستاره دارانی –
سیدمحمد حسینی –
فریبا شفیعی –

چکیده:

نانو لولههای کربنی ( Carbon NanoTubes: CNTs ) دارای خواص ویژهای از جمله هدایت الکتریکی و استحکام کششی بالا است، از طرفی به خاطر خواص کربنی CNTs ، کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله در بیولوژی کسب کردهاند. از خواص قابل ذکر و مهم CNTs در علوم زیستی میتوان به قابلیت منحصر به فرد این نانولولهها در افزایش نفوذ پذیری غشاء سلولی برای انتقال مولکولهای زیستی اشاره کرد. تا کنون بیشتر تحقیقات بر روی سلولهای جانوری انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد CNTs نقش چشمگیری در جوانه زنی گیاهان و افزایش بیوماس دارد.