سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیلوفر بهادری – دانشگاه سمنان
پژمان رضائی – دانشگاه سمنان

چکیده:

درسالهای اخیر آنتنهای فبری پروت با ساختارهای باندممنوعه الکترومغناطیسFabry Perot/Electromagnetic Bandgap (FP/EBG باتوجه به جهت دهی بالا هزینه ساخت پایین بسیار مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله یک ساختارآنتن FP/EBG باجهتدهی مناسب درباند فرکانسی ۲GHZ معرفی شده است این ساختار شامل یک محفظه تشدید فبری پروت به همراه یک آنتن تشعشع کننده می باشد این محفظه تشدیدخود ازیک صفحه زمین به عنوان بازتابنده کامل و یک صفحه با ضریب بازتاب کمتر از ۱به عنوان صفحه بازتاب ناقص PRS تشکیل شده است نتایج بیانگر افزایشی به میزان ۵/۱۷ دسیبل درجهت دهی آنتن علاوه برکنترل لوب پشتی پرتو است.