سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادله رضائی راد – پژوهشگاه مواد و انرژی -کرج -ایران
غلامحسین ریاحی دهکردی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران -ایران
کمال عباسپورثانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

روند رو به رشد مصرف انرژی از یک سو موجب ارتقای سطح فناوری سامانههای تولید انرژی شده و از سوی دیگر ضرورت بهرهبرداری از منابع انرژیهای نو را ایجاب کرده – است که از آن جمله میتوان به توربین های بادی سرعت متغیر اشاره کرد. با تغییر سرعت باد، نقطه کار بهینه این توربین بادی تغییرکرده و در نتیجه انرژی خروجی بیشتری خواهد داشت. با توجه به اینرسی بالای این نوع توربین ها و در نتیجه زمان پاسخدهی نسبتاً زیاد آن به تغییرات سرعت باد، این مقاله به بررسی اتصال چرخ لنگر به توربین بادی جهت شتابدهی آن در مواقع تغییر نقطه کار پرداخته است . نتایج بدست آمده نشان میدهد که با ذخیره و تبادل انرژی در چرخ لنگر هنگام ایجاد نوسان سریع در سرعت توربین، می توان انرژی خروجی را افزایش داد و در نتیجه راندمان توربین افزایش مییابد. همچنین در این مقاله به بررسی تاثیر اتصال چرخ لنگر به توربین بادی در کاهش سطح فلیکر پرداخته