سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی فیض پور – عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد
رسول خوانچه مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد
علی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد

چکیده:

یکی ازچالشهایی که بنگاه های اقتصادی همیشه با آن روبرو هستند تعیین اندازه بهینه تولید می باشد و با تعیین درست آن میتوانند به موفقیت ها و سودهای زیادی دست یابند از این رو و با نام گذاری سال ۹۱ به نام سال تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی ازطرف مقام معظم رهبری این مطالعه می کوشد تا با تعیین اندازه بهینه بنگاه های اقتصادی فعال درصنعت لاستیک و پلاستیک به این سوال که آیا سیاست های دولت باید درراستای افزایش تعداد بنگاه ها بوده و یا حمایت ازبنگاه ها یموجود و کمک به افزایش تولید بنگاه ها را مدنظر قرا دهد ؟ پاسخ گوید با استفاده ازروش کومانور – ویلسون نتایج بدست آمده دراین مقاله حاکی از آن است که اکثربنگاه های صنعت لاستیک و پلاستیک دراندازه کوچکتری از اندازه بهینه مشغول فعالیت اند بنابراین به جای افزایش تعداد بنگاه ها باید تلاشها درراستای حمایت ازبنگاه ها یموجود برای افزایش تولید خود و نزدیک شدن به اندازه بهینه سوق داده شود این نیز درقدم بعدی ازخروج زودهنگام بنگاه های موجود جلوگیری خواهد نمود.