سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملینا یاربخت – دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

حدود ۲۰ سال است که گیاهان و بافت های گیاهی جهت بیان پروتئین های نوترکیب، نظیر آنتی بادی ها، واکسن ها و انواع پروتئین های دارویی استفاده شده اند. از آنجایی که یکی از اهداف تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان دستیابی به سطوح بالای بیان می باشد، استفاده ازپیشبرنده های خاص و سیگنال های هدف گیری ویژه بافت های گیاهی، جهت حصول این هدف مفید می باشد، ضمن اینکه به دنبال افزایش تجمع پروتئین ها در بافت های خاص و اندامک های گیاهی و یا استفاده از توالی های ویژه به عنوان برچسب، تخلیص این پروتئین ها از گیاه آسان می گردد. به دنبال تحقیقات گسترده در این زمینه در حال حاضر تعداد زیادی از پروتئین های تولیدی در گیاهان تحت آزمون های کلینیکی قرار گرفته اند و تعدادی از آنها نیز به مرحله تولید رسیده اند.