سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لادن پاسالارشبانکاره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بهروز دهانزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

باتوجه به محدودیت منابع آب درمناطق خشک و نیمه خشک کشورباید درمصرف آب آبیاری ت احدامکان صرفه جویی گردد جمعیت جهان روزبروز درحال افزایش است و این درحالی است که منابع آبی محدود می باشد بنابراین می بایست ازمنابع آب موجود استفاده بهینه به عمل بیاید و راهکارهایی جهت جلوگیری ازمصرف زیاده از حد آب بویژه دربخش کشاورزی که بیش از۹۰درصد آب مصرفی را به خود اختصاص داده است اندیشیده شود دراین تحقیق به منظور بهره وری بیشتر آب درکشاورزی اراضی پایاب سدانحرافی گتوند درسال ۸۹-۸۸ سه دشت گتوند عقیلی ودیمچه مورد مطالعه قرارگرفته است با استفاده از امار هواشناسی میزان تبخیر و تعرق و همچنین میزان باران موثررا به وسیله نرم افزار cropwat0/8 محاسبه و پس ازجمعآوری اطلاعات و الگوی کشت منطقه آب خالص مورد نیاز گیاهان بدست آمد باتوجه به میزان آب تحویلی به هرمنطقه نسبت نیاز به مصرف براورد و با توجه به راندمان انتقال و توزیع و نیز راندمان مزرعه راندمان آبیاری برای گتوند ۱۱درصد عقیلی ۶درصد ودیمچه ۸۹درصد بدست آمد.