سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

یعقوب محمدی – کارشناس طراحی محصول شرکت صنایع ریلی ایران خودرو ایریکو

چکیده:

امروزه موتورهای دیزل هنوز بسیاری از قطارهای جهان را به حرکت درمی آورند و کارایی پایین این موتورها نیز بر کسی پوشیده نیست بطوریکه بازدهی موتورهای مدرن نیز کمتر از ۴۰% می باشد ناگفته پیداست علاوه بر تلفاتی که برسرراه انرژی مکانیکی تولید شده توسط سیستم محرکه نظیر تلفات مقاومت هوا و اصطکاک ها اینرسی و فراز قرار دارد قسمت بسیار زیادی از انرژی تولید شده از احتراق سوخت بصورت گرما درگازهای حاصل از احتراق موتور بی هیچ بهره ای به محیط اطراف تخلیه می گردد درنتیجه میزان بسیاربالای این تلفات به خودی خود انگیزه بسیار بالایی را برای احیای این قسمت ازانرژی تلف شده و بالطبع بالا بردن بازده این موتورها ایجاد نموده است که با ت وجه به میزان مصرف سوخت وتبعات زیست محیط ی مربوطه اهمیت این موضوع چندین برابر می گردد دراین مقاله سعی گردیده نتایج حاصل از تحقیقی که برروی موضوع احیای انرژی تلف شده دروسایل نقلیه ریلی با سیستم محرکه دیزل توسط سیستم ترموالکتریک صورت پذیرفته و پتانسیل استفادهاز این سیستم درریل باس تولیدی این شرکت مورد بررسی قرارگیرد.