سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عذرا نقشبندی –

چکیده:

اولین و مهمترین مؤلفه توسعه در هر کشوری انسان است. نیروی انسانی سهم عمده ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد. انسان به عنوان محور توسعه نقش اساسی را در تمام محورهای دیگر بازی می کند. در واقع نیروی انسانی مهمترین زیرساخت هرمجموعه یا سازمان و جامعه می باشد. چون اساس حرکت به سوی توسعه انسان است، انسان به عنوان عنصر اصلی ساختار و مدیریت که می تواند توسعه را به ارمغان بیاورد و هم می تواند به عنوان مانع بزرگ توسعه عمل کند.روش تحقیق: روش کتابخانه ای یافته ها مهمترین یافته ها در این تحقیق که مانع بهره وری نیروی انسانی می شود، عدم کاربرد مدیریت مطلوب در سازمانهای اجرایی و آموزشی و همچنین عدم وجود نظام آموزش و پرورش مطلوب و مؤثر که بتواند سرمایه های انسانی را تولید کند می باشد. نتیجه گیری برای افزایش بهره وری نیروی انسانی مؤلفه های زیادی تأثیر گذار می باشند که مهمترین آنها مدیریت مطلوب و اثر بخش نیروی انسانی و سیستم آموزش و پرورش کارآمدی است که نیروی انسانی را تربیت می کند. اگر عملکرداین دو مؤلفه اثر بخش باشد، قطعأ شاهد افزایش نیروی انسانی لایق و کارآمد در جامعه خواهیم بود