سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم گلستان نژاد – معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان
سید فردانی – رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان
سیدسعید انصاری فر – کارشناس برنامه و بودجه شهرداری اصفهان

چکیده:

دو رویکرد بسیار مهم در مباحث اقتصاد شهری قابل طرح می باشد، یکی استراتژی افزایش منابع درآمدی پایدار و دیگری مدیریت هزینه ها می باشد از همین رو لازم است مدیریت شهری، علاوه بر نگاه به درآمدها، به موارد هزینه ای و مدیریت آنها نیز توجه نموده و استراتژی افزایش درآمد را در کنار کنترل هزینه، طراحی و اجرا نماید. یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت هزینه های شهری، مدیریت و کنترل سبد پروژه های شهری می باشد که با توجه به تعدد پروژه در شهرداری ها، صرف منابع زیاد و هزینه های اجتماعی، کاهش چند درصدی زمان و هزینه در راستای اجرای پروژه ها، می تواند در افزایش بهره وری منابع شهری تأثیر به سزایی داشته باشد. این مقاله به بررسی کارکردهای مدیریت پروژه در جهت کاهش هزینه های پروژه های شهری با رویکرد مهندسی ارزش می پردازد. شهرداری اصفهان به دلیل ساختار پروژه محور خود هرساله تعداد زیادی پروژه تعریف و در سطح شهر اجرا می کند، بررسی علل تأخیر در زمان اتمام پروژها و هزینه بالای اجرای آنها، اگر چه در دید اول، نشانه ضعف مدیریت و عمدتاً ارزیابی پیمانکاران است، لیکن با کمی دقت نظر و موشکافی م شخص می شود که ریشه اصلی، در فقدان مدیریت پروژه به شکل صحیح و جامع می باشد. هدف از این مقاله، طراحی یک چارچوب نظری، مفهومی و کاربردی جهت مدیریت هزینه ها با استفاده از استقرار مدیریت پروژه با رویکرد مهندسی ارزش در اجرای پروژه های شهری می باشد. یکی از مشکلاتی که شهرداری اصفهان در پروژه های شهری با آن روبروست، عدم وجود مطالعات ارزش در فاز صفر و طراحی پروژه ها بوده که در نتیجه باعث تغییرات زیادی در زمان و محدوده پروژه و تحمیل هزینه های اضافی بر شهر و شهرداری می گردد. این پژوهش ابتدا به جمع آوری اطلاعات پروژه ها در چند سال اخیر و بررسی معایب وضع موجود مدیریت پروژه در شهرداری اصفهان در سه قسمت قبل، حین و بعد از اجرا پرداخته است، سپس به بازطراحی و بومی سازی مدل مدیریت پروژه با رویکرد مهنسی ارزش جهت مدیریت سبد پروژه های شهری با استفاده از مدل OPM و استاندارد PMBOK می پردازد. فرآیند طراحی شده، حلقه ارتباطی بین برنامه ریزی راهبردی و فرآیند تخصیص منابع بوده که از طرفی پروژه ها را با رویکرد اثر بخشی در راستای چشم انداز و اهدف برنامه ای شهرداری و از طرفی با توجه به منابع مالی، اولیت بندی نموده و اجرایی می نماید، لذا باعث افزایش ظرفیت مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار خواهد شد.