سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مینوسپهر – کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز
ایوب کریمی جشنی – استادیار بخش راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

چکیده:

برای برآورد خواسته عموم مردم و داشتن یک محیط زیست ایده آل هرجامعه باید خدمات مدیریت پسماند آموزش و اطلاع رسانی جمع آوری انتقال تسهیلاتدفع کافی ومناسب داشته باشد بسیاری از شهرداری ها و تقریبا تمامی دهیاری ها توانایی ارایه تمامی این خدمات را ندارند بنابراین می توانند مدیریت پسماندها خصوصا در بخشهای جمع آوری انتقال پردازش و بازیافت را به بخش خصوصی و آموزش و اطلاع رسانی مردم و بسترسازی و مشارکت انها را به سازمان های مردم نهاد واگذار کنند البته مشارکت بخش خصوصی زمانی موفق می باشد که بسترسازی مناسب جهت فعالیت آن فراهم شده باشد همچنین پیمانکاران از نظر فنی و سرمایه اولیه به اندازه کافی توانمند باشند تا بتوانند درخدمات مدیریت پسماند هزینه نمایند و باعث بهبود وضعیت فعلی شوند دراین مطالعه ابتدا وضعیت موجود مشارکت بخش خصوصی درزمینه مدیریت پسماند استان فارس مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان داد در ۷۴ درصد شهرها و ۲۹ درصد روستاها مدیریت پسماند تنها دربخش جمع آوری و انتقال به بخش خصوصی واگذار گردیده که درعمده موارد بخش خصوصی از عملکرد قابل قبولی برخوردار نمی باشد.