سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد همایون فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رسول اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت، بهره برداری بهینه از منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی را ضروری ساخته است. لذا آزمایشی جهت افزایش بهره وری آب در سیستم آبیاری قطره ای نواری با استفاده از تانسیومتر در قالب ۴ تیمار آبیاری (نیاز آبی خالص گیاه (تیمار شاهد) و سه تیمار، مکش در FC2/1، FC5/1 و FC8/1) بر عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴، بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارزوئیه واقع در استان کرمان در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد، عملکرد محصول با کاهش حجم آبیاری همسو بود بطوری که در میزان آب مصرفی در سه تیمار، مکش در FC2/1، FC5/1 و FC8/1 نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۱۱، ۱۳ و ۱۷ درصد صرفه جویی شده است، این در صورتی است که میزان عملکرد محصول در تیمارهای یاد شده نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۵/۴، ۲۸ و ۳۴ درصد کاهش یافته است. با این وجود کارایی مصرف آب در تیمار FC2/1 نسبت به تیمار شاهد ۵/۶ درصد افزایش داشت که نشان از توجیه پذیرتر بودن این تیمار نسبت به سایر تیمارهاست. همچنین تجزیه آماری اجزای عملکرد دو تیمار، شاهد و مکش در FC2/1 نشان ازهم گروهی این دو تیمار می دهد. همچنین این دو تیمار، از لحاظ اقتصادی نیز دارای توجیه اقتصادی می باشند.