سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی حسین نیا – سرباز سازندگی مرکز جهادکشاورزی بابلکنار شهرستان بابل
هادی مدرسی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

کشور ایران با متوسط نزولات آسمانی ۲۴۰ میلیمتردرسال در زمره مناطق خشک جهان طبقه بندی می شود زیاد بودن میزان تبخیر و تعرق محدودیت منابع آبی و سایر عوامل توجه بیشتر به مطالعه در مورد اثرات تنش آب و انتخاب ارقام مقاوم به خشکی را ایجاب می کند همچنین درک بهتر چگونگی رشد و شکل گیری عملکرد گیاهان زراعی که تحت شرایط تنش خشکی قرار میگیرند در بهبود کارایی ابیاری اصلاح گیاهان برای استفاده کارآمدتر از آب و در توسعه مناسب کشاورزان دیم موثر خواهد بود دراین ارتباط مطالعه رفتار گیاهان نسبت به کم آبی و کم آبیاری و برآورد و تاثیر آن در مراحل مختلف رشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین با استفاده از شیوه کم آبیاری می توان در مصرف آب صرفه جویی کرد و سطح بیشتری را به زیر کشت برد.طبق یک تعریف ساده کم آبیاری عبارت است از استفاده بیشتر و بهتر و یا حداکثر از واحد آب به جای واحد زمین دراین تعریف مراد از کلمه استفاده می تواند عملکرد و یا سود خالص باشد هدف اصلی کم آبیاری بالا بردن راندمان استفاده از آب water use efficiency ( با کاهش عمق آبیاری باشد مشخص است هرگاه منابع آب محدود باشند یا هزینه استفاده آب زیاد باشد مقدار بهینه عمق آبیاری کمتر از مقدار آن به ازای حداکثر محصول می گردد معذور است