سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

طلیعه خادمیان – دکترای جامعه شناسی- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
شب بو وزیرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

بنا بر تحقیق پیش رو و تجربیات پیشین در ایران و دیگر کشورهای جهان افزایش کودک ازاری در خانواده ها در سال های اخیر بهمیزانی بوده است که می توان ان را به مثابه نوعی اسیب اجتماعی بررسی کرد. انچه کودک ازاری را به منزله یک معضل یا اسیب اجتماعی مطرح می سازد ما