سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه محمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدامین خاکی –

چکیده:

در این مقاله دو سلول خورشیدی فلز – نیمرسانا و از جنس سیلیسیم بی شکل باساختارAu /a- si(n1)/a- si(n2)/ a-si(n3)/Alارائه شده است . درسلول اول ناحیهn1دارای ناخالصی ثابتودر سلول دوم دارای ناخالصی متغیر گوسی۳-cm16 10-12 10 بسمتn3می باشد.با اینکار توانسته ایم بازده را از ۲۹/۸۶% nvساختار اول به ۳۴/۶۹% در ساختاردوم افزایش دهیم. هر دو سلول با نرم افزارSILVACOشبیه سازی شده است. برای سلول اول ، فاکتور انباشت ۷۶/۵۹% چگالی جریان اتصال کوتاه ۷۲/۸۳ و ولتاژ اتصال باز ۰/۴۹ ولت بدست آمده است . برای سلول دوم نیز فاکتور انباشت ۷۴/۵۴% و چگالی جریان اتصال کوتاه ۸۷/۰۶ وولتاژ اتصال باز ۰/۵۳۵ ولت بدست آمده است