سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه خیاط زاده ماهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فیزیک- آزمایشگاه میکرواپتیک
مریم جعفری نارنجباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فیزیک- آزمایشگاه میکرواپتیک
حسن فاطمی امام غیث – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فیزیک- آزمایشگاه میکرواپتیک

چکیده:

از مهم ترین ویژگی های یک رنگدانه مناسب برای ساخت سلول های خورشیدی رنگدانه ای می تواند گسترگی مناسب جذبی وجذب بهینه فوتونی آن باشد. در این گزارش میزان جذب عصاره حاصل از توت سیاه وسبزی جعفری وترکیب این دو عصاره را در بازه طول موجی ۴۰۰تا۷۰۰نانومتراندازه گیری شدو مشاهده شد که میزان جذب رنگدانه ترکیبی افزایش یافته است .سلول خورشیدی رنگدانه ای با این عصاره ها ساخته شد و افزایش بازده سلول خورشیدی باترکیب رنگدانه هامشاهده شد. بنابراین روند فوق برای استفاده از رنگدانه ها می تواند روشی مناسب برای افزایش بازده سلول های خورشیدی رنگدانه ای باشد.