سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید رضا زمانی ثانی – مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، کارشناس ارشد مهندسی راه و ترا
مرضیه مظفری – مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، کارشناس ارشد مهندسی و برنامه
علیرضا مصطفوی – مهندسین مشاور طرح ماندگار آریا، کارشناس، دانشجوی کارشناس ارشد مهندس
فرداد سرکشیکی – مهندسین مشاور طرح ماندگار آریا، مدیر عامل، کارشناس ارشد مهندسی و برن

چکیده:

فقدان ایمنی کافی برای دوچرخه، سواران یکی از مهمترین عوامل بازدارنده دوچرخه سواری است. متأسفانه میزان خطرات موجود در مسیرهای دوچرخه سواری خیلی بیشتر از ابعاد واقعی آن در نظر گرفته می شود. این طرز تفکر منجر به عدم استقبال از شهروندان در استفاده از آن و عدم اطمینان مسئولین نسبت به معرفی آن بعنوان یک مد حمل و نقلی درونشهری شده است. دلایل پایین بودن سطح ایمنی در شبکه دوچرخه سواری، عمدتا شامل کمبود تسهیلات و زیرساخت های فنی مناسب است[۱۵]. در این مقاله سعی شده است بمنظور افزایش ایمنی دوچرخه سواران، با معرفی انواع آسفالت رنگی، در نهایت مناسب ترین پوشش جهت استفاده بهینه در مسیرهای ویژه دوچرخه سواری پیشنهاد گردد.