سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار سجادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS و سنجش از دور
ناهید سجادیان – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تصادفات خسارات فراوانی را درجهان باعث می گردند درایران نیز آمار انواع تصادفات از جمله تصادفات درون شهری به مرز نگران کننده ای رسیده است آزاد راه ها از جمله راههای شریانی درجه یک محسوب می گردند که عملکرد آنها در ترافیک کلان شهرها بسیار اهمیت دارد بررسی های متعدد نشان از آن دارند که در آزاد راه ها رابطه ای معنی دار مابین ترافیک عبوری و تصادفات وجود دارد به گونه ای که با کنترل رمپ آزاد راه ها برای مثال در تعدادی از شهرهای آمریکا تعداد تصادفات به گونه ای فاحش پایین آمدها ست. بنابراین کنترل رمپ به عنوان راهکاری درزمینه افزایش ایمنی در آزاد راه های کلان شهرها پیشنهادمی گردد اما مسئله این است که کنترل راه گرد به سبب پویایی ترافیک و شبکه ای بودن آن نیاز به سامانه ای خاص دارد لذا این پژوهش با بهره گیری از GIS,SDSS به عنوان ابزارهای مدیریت مکانی در ارتباط با داده های توصیفی به منظور پیشنهاد یک طرح مفهومی از سامانه کنترل راه گرد با روش تحلیلی کاربردی به تحقیق پرداخت که در نهایت طرح مذکور پیشنهاد میگردد.