سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – استاددانشگاه تهران
محسن حسومی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

خطوط مونتاژ ترکیبی نوعی خطوط تولیدی هستند که درآن طیف متنوعی از مدلهای محصولی مشابه ازنظر ویژگیهای تولیدی درفرایند مونتاژ قرارمیگیرند انعطاف پذیری ترکیبی وجه تمایز بارز چنین خطوط مونتاژی هستند لازمه آن بهره برداری موثر و تعین زمان بندی مونتاژ برای محصولات مختلف است دراین مقاله از روش برنامه ریزی ارمانی فازی برای بهینه سازی چندهدفه مساله توالی درخطوط مونتاژ ترکیبی استفاده می شود اهدافدرنظرگرفته شده برگرفته از استراتزی تولیدبه موقع می باشد این اهداف شامل کمینه کردن کل هزینه کاراپراتور اضافی و هزینه بیکاری درسیستم کمینه کردن کل هزینه های آماده سازی درسیستم و حداقل رساندن کل هزینهموجودی قطعات درطول خط مونتاژ است این اهداف عملادرتعارض با یکدیگر قرار دارند باتوجه به درجه سختی مساله مطرح شده می توان از برنامه ریزی آرمانی فازی برای حل مساله چندهدفه استفاده کرد.