سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مجتبی میرحسینی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مکانیک
پوریا علمداری – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مکانیک
علی اکبر عالم رجبی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مکانیک
ارجمند مهربانی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این پژوهش اثر الکتروهیدرودینامیک بر افزایش انتقال گرمای جاب هجایی اجباری درون یک لوله تحت شار ثابت گرما به صورت تجربی بررسی شده است. الکتروهیدرودینامیک با اعمال میدان الکتریکی سبب ایجاد حرکت ثانوی ه ای در هوا می شود که به باد کرونا مشهور است. باد کرونا با برهم زدن لایه مرزی حرارتی موجب افزایش ضریب انتقال گرما میشود. در این بررسی اعمال میدان الکتریکی در درون لوله فلزی از طریق یک الکترود سیمی پیچیده شده روی یک استوانه چوبی هم محور با لوله، انجام پذیرفت. در کار حاضر اثر سه پارامتر دبی هوای ورودی به لوله، شار گرمایی اعمال شده به سطح خارجی لوله و میزان میدان الکتریکی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در اکثر موارد افزایش انتقال حرارت در اثر اعمال میدان الکتریکی نشان داده است.