سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی غفاری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این مقاله با استفاده از داده کاوی بانک اطلاعات سیستم CMMS به کشف تاثیر فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر تعمیرات اتفاقی و شناسایی عوامل موثر بر اثربخشیPM در پتروشیمی فرآورش پرداخته و برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات از نرم افزارSPSS استفاده گردید . در پایان این عوامل توسط مصاحبه با خبرگان، شناسایی و سپس اهمیت و نقش هر کدام از عوامل نیز توسط پرسشنامه اندازه گیری گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کیفیت انجام فعالیتهای نت پیشگیرانه بیشتر از سایر عوامل گفته شده در تحقیق بر اثربخشی فعالیتهایPM تاثیر گذار می باشد.