سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیره سیدفرجی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
وحید احمدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این مقاله افزایش عرض باند تقویت رامان در یک موجبر مستقیم معمولی به کمک اثر غیرخطی SPM پیشنهاد و مورد تحلیل قرار میگیرد. معادلات ماکسول به روشFDTD و با در نظر گرفتن تلفات غیرخطی جذب دو فوتونی و جذب حامل آزاد وSPM در موجبر مستقیم معمولی حل میشوتد و سپساثر عرضپالسپمپو توان متوسط پمپبر میزان افرایشعرضباند بررسی میشود