سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی فخار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
محمدعلی بدری – استاد یار ، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده علوم وتکنولوژی زیر دریا

چکیده:

نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک امروزه به طرق مختلف درمناطق گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند. بیشترین کاربرد نیروگاههای مقیاس کوچک در مراکز شهری و عمدتا برای تامین بخشی از مصرف میباشد. آنچه معمولا رخ میدهد عدم مطابقت مقدار انرژی درخواست شده توسط مصرف کننده و مقدار انرژی تولید شده از طریق نیروگاه خورشیدی است. محاسبات یک نیروگاه خورشیدی توسط طراح ارائه میگردد تا در مرحلهی بعد اجرا گردد.نزدیک بودن خروجی نیروگاه به مقدار محاسبه شده توسط طراح نیازمند تطبیق شرایط کاری نیروگاه با شرایط محیطی است. در این مقاله یک نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک با توان نامی ۱/۲کیلووات که خروجی آن حدود ۱/۰۴کیلوات اندازه گیری شده به عنوان پایلوت مورد بررسی قرار گرفته است. خروجی نیروگاه با بهینه سازی شرایط نصب به حدود نامی آن رسیدهاست.