مقاله افزایش ویژگی های عملیاتی آنزیم اندوگلوکاناز از طریق تغییر اسیدآمینه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۸۳۱ تا ۸۳۸ منتشر شده است.
نام: افزایش ویژگی های عملیاتی آنزیم اندوگلوکاناز از طریق تغییر اسیدآمینه ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهش زایی هدفمند
مقاله کلونینگ
مقاله بیواتانل
مقاله بیوتکنولوژی آنزیمی
مقاله مهندسی پروتئین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورزردشت نوید
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: اقتصادی ترین نوع اتانول تولیدی بیواتانول می باشد که از مواد گیاهی سلولزی که ارزان قیمت و تجدیدپذیر هستند تهیه می گردد. در طی این روند ژن سلولاز در اختیار مخمر قرار می گیرد و توسط آن به خارج از محیط سلول ترشح می گردد سپس بافت های سلولزی توسط این آنزیم به گلوکز تجزیه می شوند و توسط مخمر تخمیر شده و تولید اتانول می کنند. هدف این مطالعه این است که با استفاده از فن جهش زایی هدفمند جهشی در ژن آنزیم سلولاز اعمال شود به طوری که آنزیم جدید نسبت به آنزیم اصلی قابلیت های صنعتی بالاتری داشته باشد.
مواد و روش ها: برای این منظور ژن آنزیم مذکور با ترجیح کدونی مخمر طراحی و در داخل پلاسمید کلونینگ قرار گرفت. سپس توسط فن جهش زایی هدفمند جهشی در ژن اعمال گردید و سپس ژن موجود در پلاسمید برای تکثیر به داخل باکتری کلون شد، بعد از استخراج پلاسمید با استفاده از آنزیم های محدود کننده ژن از پلاسمید کلونینگ جدا و به پلاسمید بیانی متصل گردید در مرحله بعد با کمک الکتروپوریشن به داخل مخمر انتقال پیدا کرد و بعد از بیان پروتئین مورد نظر توسط مخمر خصوصیات آنزیمی از جمله pH و دمای اپتیمم، ثابت ویژگی و مقاومت حرارتی آن ها بررسی گردید.
یافته ها: جهش اعمال شده تاثیری بر روی دما و pH اپتیمم نداشته ولی باعث بهبود ثابت ویژگی و مقاومت حرارتی آنزیم گردید.
بحث و نتیجه گیری: بهبود دو ویژگی عملیاتی آنزیم در کنار ثابت بودن سایر خصوصیات آن منجر به تولید آنزیم جدیدی شده است که قابلیت بیشتری برای تولید محصول دارد و در نهایت می تواند منجر به بهبود تولید اتانل در مقیاس صنعتی گردد.