مقاله افزایش میزان بیان پروتئین متصل شونده به دافی در پلاسمودیوم ویواکس به عنوان پروتئین کاندید واکسن مرحله خونی مالاریا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: افزایش میزان بیان پروتئین متصل شونده به دافی در پلاسمودیوم ویواکس به عنوان پروتئین کاندید واکسن مرحله خونی مالاریا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله E. coli
مقاله پلاسمودیوم ویواکس
مقاله پروتئین متصل شونده به دافی
مقاله بیان
مقاله سیستم بیانی pQE30

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی خو لاله
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوئی مهریزی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: دین پرست جدید نوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: منطقه II غنی از سیستئین پروتئین متصل شونده به دافی در پلاسمودیوم ویواکس (PvDBP-II) نقشی اساسی در حمله مروزوئیت های انگل به اریتروسیت های انسان ایفا می نماید. به همین دلیل این پروتئین به عنوان پروتئین کاندید واکسن در بررسی پاسخ های ایمونولوژیکی مورد نظر محققین است. هدف از این مطالعه بیان پروتئین مذکور به میزان بالا با استفاده از سیستم بیانی پروکاریوتی است.
روش بررسی: پس از کلونینگ PvDBP-II در وکتور pGEM T easy، ساب کلونینگ در وکتورهای بیانی pET28a،pET24d   pQE30 وانجام و بیان پروتئین در سویه های BL21 (DE3) و M15 (pREP4) اشرشیا کلی که محتوی ساختارهای بیانی ذکر شده بودند، تحت شرایط متفاوت ازجمله محیط کشت، دمای انکوباسیون و زمان های مختلف، بیان پس از القاء مورد بررسی قرار گرفت. خالص سازی به کمک روش متال افینیتی کروماتوگرافی تحت شرایط احیاء صورت گرفت و محصول توسط روش های SDS-PAGE و وسترن بلاتینگ مورد تائید قرار گرفت. در نهایت غلظت پروتئین خالص شده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۲۸۰ نانومتر اندازه گیری شد.
یافته ها: بیان ۴ rPvDBP-II ساعت پس از القاء با ۱ IPTG میلی مولار در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد در محیط LB2x و با استفاده از سیستم بیانی M15-pQE30 به میزان قابل قبولی صورت گرفت ولی در دو سیستم بیانی BL21-pET28a و BL21-pET24d، بیان پروتئین مورد نظر به مقدار بسیار کم ۲۰۰ مشاهده گردید. سایز پروتئین نوترکیب حاصل بر روی ژل طبق انتظار ۴۷ کیلودالتون (اسید آمینه ۵۸۸-۱۹۸) بود. وسترن بلاتینگ با استفاده از آنتی بادی های anti-His و سرم افراد مبتلا به عفونت پلاسمودیوم ویواکس موید بیان PvDBP-II بود و غلظت پروتئین حاصل ۱۲۰۰ میکروگرم در میلی لیتر ارزیابی شد.
نتیجه گیری: در این مطالعه با استفاده از سیستم بیانی پروکاریوتی E. coli (M15/BL21) و با انجام حداقل مراحل ترانسفورمیشن موفق به افزایش چشمگیر میزان بیان و دسترسی به فرم خالص و نوترکیب PvDB-II بدون نیاز به انجام آزمایشات پیچیده و گران قیمت شدیم که این امر می تواند در طراحی واکسن منطقه ای علیه مالاریای ویواکس بسیار مفید و کارآمد باشد.