مقاله افزایش قیمت حامل های انرژی و بیکاری در بخش صنعت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۷۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: افزایش قیمت حامل های انرژی و بیکاری در بخش صنعت
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش صنعت
مقاله قیمت انرژی
مقاله اشتغال
مقاله مدلخود توضیحی برداری با وقفه های گسترده ARDL
مقاله مدل خود رگرسیونی برداری (VAR)
مقاله بیکاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی حقی سالار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایران به دلیل داشتن منابع غنی انرژی و دارا بودن منابع انسانی، توانسته است بخش صنعت خود را هرچند با وجود مشکلات زیاد، رونق بخشد. پایین بودن قیمت انرژی در ایران موجب شده است تا در این کشور بخش صنعت اتکای بیشتر را به این عامل تولیدی نشان دهد و صنایع انرژی بر در این کشور گسترش یابد. این اتکا به انرژی بی شک موجب تقویت وابستگی بین اشتغال و قیمت انرژی در این بخش شد. در این مقاله قصد داریم به بررسی رابطه بین قیمت انرژی و اشتغال بخش صنعت طبق مدلهای خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و خود رگرسیونی برداری (VAR) بپردازیم. تا اولا این رابطه را تشریح کنیم و ثانیا ببینیم اشتغال در این بخش نسبت به شوک قیمتی چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ نتایج دال بر وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای قیمت انرژی، قیمت فراورده های نفتی، برق و گاز طبیعی با اشتغال می باشند. همچنین نتایج خود رگرسیونی برداری (VAR) نیز تاثیر شوک های قیمت انرژی را بر اشتغال بخش صنعت تایید می کند.