مقاله افزایش دوز ناشی از تزریق نانوذرات طلا، گادلینیوم، آهن و تیتانیوم به تومورهای سرطانی در براکی تراپی با چشمه ایریدیم- ۱۹۲: روش مونت کارلو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: افزایش دوز ناشی از تزریق نانوذرات طلا، گادلینیوم، آهن و تیتانیوم به تومورهای سرطانی در براکی تراپی با چشمه ایریدیم- ۱۹۲: روش مونت کارلو
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتور افزایش دوز
مقاله چشمه براکی تراپی ایریدیم
مقاله ۱۹۲
مقاله شبیه سازی مونت کارلو
مقاله نانو ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیح زاده منصور
جناب آقای / سرکار خانم: عارفیان سیده سحر
جناب آقای / سرکار خانم: شمس نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در برهمکنش های فوتون با ماده، افزایش عدد اتمی ماده هدف و کاهش انرژی فوتون تابشی جذب فوتوالکتریک را در آن ماده افزایش می دهد. در مطالعه حاضر فاکتور افزایش دوز (Dose Enhancmenet Factor) تومور پر شده با نانوذرات (Nano Particles) برای براکی تراپی با چشمه ایریدیم- ۱۹۲ مطالعه شد.
روش بررسی: محاسبات مونت کارلو برای تعیین افزایش دوز ناشی از چشمه ایریدیم- ۱۹۲ با کد MCNP4C انجام شد. مدل مخلوط آب- نانوذرات برای توزیع یکنواخت نانوذرات طلا، گادلینیوم، آهن و تیتانتیوم با غلظت های ۷، ۱۸ و ۳۰ mgr/gr در حجم توموری که در فاصله ۱٫۵ cm از چشمه در مرکز فانتوم آب قرار داده شده در نظر گرفته شد.
یافته ها: فاکتور افزایش دوز برای نانوذرات طلا برابر با ۱٫۰۴۹، ۱٫۱۲۲، ۱٫۲۰۱ و برای نانوذرات گادلینیوم برابر با ۱٫۰۳۳، ۱٫۰۸۳ و ۱٫۱۳۶ به ترتیب با غلظت های ۷، ۱۸ و ۳۰ mrg/gr تخمین زده شد. میزان افزایش دوز برای آهن و تیتانیوم قابل ملاحظه نبود. افزایش فاصله شعاعی تومور از چشمه (از ۱٫۵ تا ۵ cm) فاکتور افزایش دوز را (تا %۲۲٫۳) افزایش می دهد.
نتیجه گیری: نتایج ما پیش گویی می کند که پرکردن تومور با نانوذرات با اعداد اتمی بالا مانند طلا به دنبال پرتوگیری از چشمه براکی تراپی با آهنگ دوز بالای ایریدیم-۱۹۲ دوز جذبی تومور را به دلیل افزایش برهمکنش های فوتوالکتریک افزایش داده و منجر به بهبود بهره درمانی می شود. فاصله شعاعی تومور از چشمه به دلیل کاهش انرژی میانگین در اثر تضعیف و افزایش غلظت نانوذرات و نیز به دلیل افزایش جذب فوتوالکتریک فاکتور افزایش دوز را افزایش می دهد.