مقاله افزایش دقت سامانه های بازیابی تصویر به کمک تطبیق ویژگی های رنگ و بافت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: افزایش دقت سامانه های بازیابی تصویر به کمک تطبیق ویژگی های رنگ و بافت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخراج تطبیقی ویژگی
مقاله الگوریتم جستجوی گرانشی
مقاله بازیابی تصویر
مقاله تبدیل موجک پارامتری
مقاله هیستوگرام رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظام آبادی پور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: راشدی عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: سریزدی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، برای افزایش کارایی سامانه بازیابی تصویر، استخراج ویژگی های دیداری بصورت وفقی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی انجام می شود. در سامانه پیاده سازی شده، برای استخراج ویژگی های بافت از تبدیل موجک با موجک مادر پارامتری و برای استخراج ویژگی رنگ از هیستوگرام پارامتری رنگ HSV استفاده شده است. پارامترهای موجک مادر در ویژگی بافت و سطوح چندی سازی در ویژگی رنگ با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی جهت افزایش دقت بازیابی تطبیق داده شده است. روش پیشنهادی در یک پایگاه تصویر با ۱۰۰۰ تصویر آزموده شده است. نتایج بهبود دقت بازیابی را نشان می دهد.